medyauzmani.com
metinler – Yerel Haberler

Çocukların davranışlarına göre edebi metinler nelerdir? ” efendim

İnsan, ana rahmine düştüğü andan itibaren sürekli bir evrim geçirir. Bu gelişim doğumdan sonra da hızla devam eder. Daha bu gelişim sürecinin ilk yıllarında, kendisi farkında olmasa da türleri tanımaya başlar. Tanıtılan ilk edebi tür ninnidir. Uyumak isteyen çocuk ninni ile sakinleşir ve uykuya dalar. Sonra masal dinlemeye başlar. Masalların başında yer alan çocuk şarkıları …

Devamını Oku

Edebi Metinler – Sanatsal Metinler | YerelHaberler

Metinleri edebî metinler ve edebî olmayan metinler olarak ikiye ayırmak mümkündür. Bizi ilgilendiren edebî metinlerdir. Edebî metinler, edebî metinlerin nesir metinler biçiminde oluştuğu ve edebî metinlerin şiir (şiir) biçiminde oluştuğu iki ana gruba ayrılabilir. nesir biçiminde edebi metinler; Olayları aktaran edebî metinler ve fikir aktaran edebî metinler olmak üzere iki ana gruba ayrılabilir. edebi metinler, …

Devamını Oku

Kutadgu Bilig / örnek metinler, okuma, kitap kutadgu bilig | YerelHaberler

kılıç ile kalem Kilik Teber Erkentağı Kapı Tokmağı, Kılıç kanga olsaydı adam bir santim yemezdi. Kılıç sallanırken düşman vurulamaz, Kılıç kınaya girince beyin dinlenemez. kılıç bile tzer, ikisi de budun kazganur, Kalem şehirdir, hazinedir. Kılıç ülkeyi düzenler ve insanları fetheder, Kalem yurdu onarır ve hazineyi korur. Kılıcın içinde kan varsa, Rab’bi al, Kalemdenkara dolu ise …

Devamını Oku