https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
Edebi - Yerel Haberler

Edebi Nilek Hareketi

Hayatın en canlı yansıması olan edebiyat ve sanat, değişimin en can alıcı alanlarıdır. Toplumsal hayattaki çeşitli değişimler karşısında konumlanan yazarlar, topluma ışık tutan ve onu yansıtan birer ayna işlevi gören yazarlar, başta II. Meşrutiyetten sonra hızlanan ve yoğunlaşan iskan arayışının yansımalarından biri de nayya hareketidir. Naysler, 13. yüzyılda Anadolu’da eserler veren Mevlâna ve Yunus ekolünün …

Devamını Oku

Çocukların davranışlarına göre edebi metinler nelerdir? ” efendim

İnsan, ana rahmine düştüğü andan itibaren sürekli bir evrim geçirir. Bu gelişim doğumdan sonra da hızla devam eder. Daha bu gelişim sürecinin ilk yıllarında, kendisi farkında olmasa da türleri tanımaya başlar. Tanıtılan ilk edebi tür ninnidir. Uyumak isteyen çocuk ninni ile sakinleşir ve uykuya dalar. Sonra masal dinlemeye başlar. Masalların başında yer alan çocuk şarkıları …

Devamını Oku

edebi dil | YerelHaberler – Türk Edebiyatı Dergisi

Türk dili, bilinen tarihinde bir edebî dil olarak farklı aşamalardan geçmiştir. Eski yazılı kaynakların önemli bir bölümü, edebî unsurların kullanılmasına karşın, günümüzdeki anlamıyla estetik amaçlarla üretilmiş metinler değildir. 13. yüzyıldan itibaren Anadolu’da dini yaymak amacıyla basit yazıların üretildiği Oğuzcaya dayalı bir yazı dili ortaya çıkmıştır. Başlangıç ​​olarak, bu dilde bir standart yoktur. İstanbul’un fethinden sonra …

Devamını Oku

Edebi Metinler – Sanatsal Metinler | YerelHaberler

Metinleri edebî metinler ve edebî olmayan metinler olarak ikiye ayırmak mümkündür. Bizi ilgilendiren edebî metinlerdir. Edebî metinler, edebî metinlerin nesir metinler biçiminde oluştuğu ve edebî metinlerin şiir (şiir) biçiminde oluştuğu iki ana gruba ayrılabilir. nesir biçiminde edebi metinler; Olayları aktaran edebî metinler ve fikir aktaran edebî metinler olmak üzere iki ana gruba ayrılabilir. edebi metinler, …

Devamını Oku

Teşbih sanatı, teşbih nedir, misaller, edebî sanatlarda teşbih, belâgat | YerelHaberler

Sözcüğü daha etkili kılmak için, ilgili iki öğe arasında zayıf olanın güçlü olanla karşılaştırılması gerekir. Farklı yönlerden benzer olan iki şeyin kürsüye benzerliği bakımından en zayıf olanın kıyaslanmasıdır. Atasözünde dört unsur vardır: a) simüle b) simüle c) benzer yön d) benzer edat Bu unsurların kullanılıp kullanılmadığına göre üç tür karşılaştırma vardır: – Oğlan tilki gibi …

Devamını Oku

Metafor sanatı, metafor nedir, örnekler, edebi sanatlarla analoji, retorik | YerelHaberler

Analojinin ana unsuru olan beğeni ve beğenmeme yönlerinden sadece biri kullanılarak yapılır. Teşbih sanatının temel unsurlarından biri olan benzer ve taklitçilik kullanılarak yapılan benzetmeye denir. Başka bir deyişle, bir şeye, adından başka çeşitli yönlerden ona benzeyen başka bir şeyin adını verme sanatıdır. Bu yönüyle metafor, benzetme ve metafor sanatıdır. A) Açık mecaz: Sadece benzetme unsurlarından …

Devamını Oku

Mecaz-ı Mürsel sanatı, isminin aktarımı nedir, misaller, teşbihler, edebî sanatlar, belâgat | YerelHaberler

Kıyas, bir kelimenin kendisiyle bağlantılı başka bir kelimenin yerine amaçsızca kullanılmasıdır. Bir kelimenin başka bir kelime veya kavramın yerine, benzetme amacı gütmeden gerçek anlamından başka bir şekilde kullanılmasıdır. Kavramlar arasında analoji dışında gerçek veya mecazi anlamlar arasında parça-bütün, genel-özel, neden-sonuç gibi kaygılar da vardır. İsim aktarımı, aşağıdaki örnek cümlelerde parantez içinde görünür: – Dün seni …

Devamını Oku

Teşhis sanatı, örneklerin cisimleşmesi nedir, teşhis edebî sanatlar, retorik | YerelHaberler

Canlı ve cansız insan olmayan varlıklara insani özellikler kazandırmaktır. İnsan özelliklerinin başka varlıklara aktarılarak onlara kişilik kazandırılmasına “kişileştirme” (kişileştirme) denir. İnsana ait özelliklerin insan olmayan varlıklara atfedilmesiyle elde edilen metaforik bir anlatım özelliğidir. Bazen, benzetme genellikle kapalı bir metafor şeklinde yapılır. Her tanıda ayrıca kapalı bir metafor vardır: Bahar çok iyi gittiği için ağladı.– Menekşeler …

Devamını Oku

Antik çağ sanatı, örnek olarak konuşma nedir, edebi sanatların antik çağı, retorik | YerelHaberler

İnsan olmayanları konuşturdu. Her incelik sanatında teşhis sanatı vardır; Ancak her teşhisin sağlam sanatı yoktur. Seçme sanatının olduğu yerde teşhis sanatı da vardır. Canlı ve cansız insan olmayan varlıkları konuşturma sanatıdır. Konuşma, bedenlenmeden sonra gelir, önce cisimleştirilir, gerekirse konuşturulur. Anekdotlar ve masallar, teşhis sanatı ve sesinde en yaygın türdür. Örnek: kurnaz tilkinin sesini yumuşatın,Dedi ki: …

Devamını Oku

Mübalağa sanatı, mübalağa örnekleri, edebî sanatlarda mübalağa, belâgat | YerelHaberler

Sözün etkisini güçlendirmek için bir şeyi olduğundan az ya da çok göstermektir. Kelimenin etkisini artırmak için bir şeyi, olamayacak şekilde anlatmak veya olduğundan az ya da çok göstermektir. Bu, olduğundan daha çok bir özellik veya koşul teklifidir. Abartmanın olması için söz konusu özelliğin mantığın sınırlarını zorlayacak şekilde genişletilmesi gerekir. Böylece bir metafor oluşur. Bufalo bir …

Devamını Oku