https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
Seyahat yazısı türleri | YerelHaberler - Yerel Haberler
Anasayfa » Haber » Seyahat yazısı türleri | YerelHaberler

Seyahat yazısı türleri | YerelHaberler

Gezi yazıları, gidilen yer bakımından iç gezi yazıları ve yurt dışı gezi yazıları olarak ikiye ayrılabilir.

Yerel gezi yazıları, yazarın herhangi bir amaçla ülkesine yaptığı bir gezi sırasında gezdiği yerleri ve edindiği izlenimleri anlattığı yazılardır. Bu gezi yazılarında Reşat Nuri Güntkin’in Anadolu ile ilgili notlarını görebiliriz.

Öte yandan yurt dışında yazmak, yazarın kendi ülkesi dışındaki seyahatlerinin ve incelemelerinin bir ürünüdür. Bu tür gezi yazılarına örnek olarak Faleh Rıfkı Atay’ın Yurtdışı Kitapları verilebilir.

Gezi yazılarını da bu tür gezi türünde eser yazan kişilerin tutumları açısından ikiye ayırabiliriz: mesleği yazarlık olan kişilerin yazdığı gezi yazıları ve mesleği gereği yazar olmayan kişilerin yazdığı gezi yazıları.

Yazarlığı meslek edinmiş kişilerin eserlerinde gezilen yerler, bahsedilen konular, kişiler hakkında notlar, yazı sanatının birçok özelliğini yansıtan renkli bir dille anlatılır.

İkinci kategoriye giren denemeler, genellikle yazarlıkla ilgili olmayan, yurt içinde veya yurt dışında bazı yerleri görmek için geziye çıkan veya geçici görevlerle yabancı bir ülkede yaşayan kişiler tarafından yazılan yazılardır. Bu kişilerin eserlerinde ifade kuru ve renksiz olabilir. Ancak bu tür çalışmalarda bazen ilginç gözlemlere, sağlam bilgilere ve mantıklı açıklamalara rastlayabiliyoruz. Örneğin ünlü Türk denizci Piri Reis’in Bahri adlı kitabı bu açıdan ilgi çekicidir. Bu kitap, Akdeniz’i çevreleyen topraklar, ormanlar, dağlar, şehirler hakkında verdiği bilgilerle hem bir deniz atlası hem de bir gezi kitabıdır.

Gezi yazılarını amaç ve yazım açısından üçe ayırmak mümkündür: Günlük gözlemlere dayalı gezi yazıları, söylem türünde yazılan gezi yazıları ve ülkeyi daha somut ve derinlemesine tanıtmayı amaçlayan gezi yazıları.

Bazı yazarlar gittikleri yerleri gün be gün ya da ara sıra tuttukları notlarla anlatırlar. Bu gezi yazıları çoğu zaman günlük niteliğindedir. Bu tür gezi yazılarına bir örnek de gezi dergisi Burhan Arpad’dır.

Bazı yazarlar da seyahat izlenimlerini belirli aralıklarla arkadaşlarına yazdıkları mektuplarda anlatırlar. Bu gezi yazılarında karakter tipinin hemen her özelliğini görebiliriz. Celaleddin Ezini’nin Amerikan mektuplarını bu tür gezi yazılarına örnek olarak verebiliriz.

Üçüncü tür seyahat yazıları, yazarın kişisel notlarının yanı sıra diğer bilgi ve belgelere dayalı betimleme ve yorumları içerir. Örneğin Faleh Rıfkı Atay’ın seyahatnameleri genellikle bu şekilde yazılır.

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın