medyauzmani.com
SES Dersim Şubesi: Krizin faturasını biz ödüyoruz gelir vergisinde adalet istiyoruz – Yerel Haberler

SES Dersim Şubesi: Krizin faturasını biz ödüyoruz gelir vergisinde adalet istiyoruz

Haber: Hivda Tekkaynar

Hukuk Sekreteri Meral Gülbenat Şimşek, krizin faturasının işçilere, emekçilere ve diğer dar gelirli kesimlere ödetildiğini belirterek vergi adaleti taleplerini dile getirdi.

Yapılan açıklamada şu satır başları yer aldı:

– İşçilerden, emekçilerden, emeklilerden, hekimlerden, dişhekimlerinden, hemşirelerden – yani ücretli geçinen herkesten – yüksek enflasyon ve sürekli zamlarla her gün yoksullaşıyoruz. Ülkemizde gelir dağılımı hızla bozuluyor. Düşük ücretlerle, azalan alım gücüyle, sendikalaşma ve hak aramanın önündeki engellerle, meslek örgütlerinin işlevsiz hale getirilmeye çalışıldığı bir düzende emek sömürüsü her gün biraz daha artıyor. Üstelik bu duruma adaletsiz vergi sistemi de eklenince, kaşıkla verilenin kepçeyle geri alındığını görüyoruz.

– Enflasyonun altında kalan ücret artışları bile vergilerle geri alınıyor ve vergi yükü giderek daha fazla işçilerin, emekçilerin, emeklilerin ve dar gelirli kesimin omuzlarına yıkılıyor. Vergide adaletin kantarının her gün biraz daha bozulduğunu görüyoruz.

– 2024 gelir vergisi tarife dilimleri Resmi Gazete’de yayımlandı ve ilk gelir vergisi dilimi 110 bin TL olarak belirlendi. Ancak vergi tarife dilimleri yıllardır bilinçli olarak yeniden değerleme oranı ve asgari ücret artışından az artırılarak, ücretlilerin erkenden üst vergi dilimine girmesine ve daha yüksek oranda vergi vermesine neden oluyor. Bu durum, yüksek enflasyon ortamında eline geçen ücreti düşen ücretlilerin geçim mücadelesini daha da zorlaştırıyor.

– 2000 yılında 2 bin 500 TL olan ilk vergi tarife dilimi, yeniden değerleme oranına göre artırılsaydı 2024’te 288 bin 571 TL olarak olmalıydı. Ancak mevcut durumda bu dilim 110 bin TL olarak belirlendi. Bu bilinçli düşük artışlar sonucunda tüm ücretliler erkenden daha yüksek vergi tarife dilimine girmeye başladı.

– Ücretlilerin gelir vergisi oranı da oldukça yüksek ve yüzde 10 olarak saptanmalıdır. Asgari ücret istisnası vergiden indirim değil, matrahtan indirim yoluyla uygulanmalıdır. Dolaylı vergilerin, özellikle KDV’nin yüksekliği de adaletsiz bir vergi sisteminin göstergesidir. Bu durumda vergide adaletin sağlanması için bir dizi önlem alınmalıdır.

– Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın VI. Vergi ödevi başlıklı 73. maddesi, vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımını hedeflemektedir. Bu amaçla;

– Gelir vergisi dilimleri üst sınırı, ücretlilerde yüzde 15’e düşürülmelidir.

– Vergi tarife dilimleri en az yeniden değerleme oranı veya asgari ücret artış oranı kadar artmalıdır.

– Asgari ücret vergi istisnası vergiden indirim değil, matrahtan indirim yöntemiyle uygulanmalıdır.

– İşverenlere sağlanan 5 puan SGK prim desteği herkese sağlanmalıdır.

– Çağdışı damga vergisi tümüyle kaldırılmalıdır.

– Vergide adalet olmadan gelirde adalet sağlanamaz. Ücretlerden ve tükettiklerimizden değil, kardan ve ranttan daha fazla vergi alınmalıdır. Bu mücadelede sağlık emek ve meslek örgütleriyle birlikte kararlılıkla devam edeceğiz. Gelirde, vergide ve ülkede adaleti sağlayana kadar direneceğiz.

Diğer gönderilerimize göz at

[wpcin-random-posts]

Yorum yapın