https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
Laissez-Faire liderlik tarzı nedir? ” YerelHaberler - Yerel Haberler
Anasayfa » Haber » Laissez-Faire liderlik tarzı nedir? ” YerelHaberler

Laissez-Faire liderlik tarzı nedir? ” YerelHaberler

Temsili liderlik olarak da bilinen bırakınız yapsınlar liderliği, liderlerin uygulamalı olarak pratik yaptığı ve grup üyelerinin karar vermesine izin verdiği bir liderlik tarzıdır. Araştırmacılar, bu liderlik tarzının genellikle grup üyeleri arasında en az üretkenliğe yol açtığını bulmuşlardır. Ancak, bu sürüş tarzının potansiyel faydaları ve riskleri olabileceği kabul edilmelidir. Elbette, bir sürüş tarzının en uygun olabileceği belirli ortamlar ve durumlar vardır. Baskın bir liderlik tarzını bilmek, kişinin potansiyel güçlü ve zayıf yönlerini anlamanıza yardımcı olabilir. Bu makale, Laissez-Faire sürüş tarzının özellikleri hakkında bilgiler içermektedir.

Bırakınız Yapsınlar Sürüş Özellikleri

Laissez-faire liderliği aşağıdakilerle karakterize edilir:
• Gitmelerine izin verme yaklaşımını gösterir
• Liderler tüm eğitim ve desteği sağlar
• Kararlar personele bırakılır
• Hatalar konusunda rahatlar
• Sorumluluk lidere aittir
Bu tarz için geleneksel terim, tamamen uygulamalı, uygulamalı bir yaklaşımı ifade etse de, birçok lider hala açık fikirlidir ve grup üyelerine danışma ve geri bildirim için açıktır. Projenin başında yön verebilirler, ancak daha sonra grup üyelerinin çok az denetimle işlerini yapmasına izin verebilirler. Bu liderlik yaklaşımı büyük bir güven gerektirir. Liderler, grup üyelerinin projeyi mikro yönetim olmadan tamamlamak için beceri, bilgi ve takibe sahip olmasını sağlamalıdır.

Laissez-Faire Liderliğinin Avantajları

Diğer liderlik tarzları gibi, uygulamalı tarzın da avantajları vardır. Bu avantajlar aşağıdaki gibidir:
• Kişisel gelişimi destekler: Liderler yaklaşımlarında oldukça uygulamalı olduğundan, çalışanlar uygulamalı eğitim fırsatına sahiptir. Bu liderlik tarzı büyümeyi ve gelişmeyi kolaylaştıran bir ortam yaratır.
• Yeniliği teşvik etmek: Çalışanlara verilen özgürlük, yaratıcılığı ve yeniliği artırabilir.
• Daha hızlı karar almayı sağlar: Mikro yönetim olmadığı için, bırakınız yapsınlar liderliğindeki çalışanlar kendi kararlarını verme özerkliğine sahiptir. Onay süreci için haftalarca beklemeden hızlı kararlar alabilirler.
Bu avantajlardan yararlanmak için bazı temel gereksinimlerin karşılanması gerekir. Örneğin, ekip çok yetenekli ve deneyimli serbest çalışanlarla doluysa bu yaklaşım işe yarayabilir. Bu grup üyeleri uzman olduklarından ve bağımsız çalışacak bilgi ve becerilere sahip olduklarından, çok az yönlendirmeyle görevleri yerine getirebilirler. Bu yöntem özellikle grup üyeleri grup liderinden daha bilgili olduğunda etkilidir. Bırakınız yapsınlar tarzı, öğrencilerin belirli bir konuyla ilgili derin bilgi ve becerilerini göstermelerine olanak tanır. Bu bağımsızlık, bazı grup üyelerini serbest bırakabilir ve işlerinden daha fazla tatmin hissetmelerine yardımcı olabilir. Takipçilerin işleri için yüksek düzeyde tutkuya ve içsel motivasyona sahip oldukları durumlarda, bırakınız yapsınlar tarzı kullanılabilir.

Serbest Sürüşün Dezavantajları

Laissez-faire, büyük ölçüde grubun yeteneklerine bağlı olduğundan, ekip üyeleri görevleri tamamlamak ve kararlar almak için ihtiyaç duydukları bilgi veya deneyime sahip olmadığında çok etkili değildir. Bu, düşük iş performansına ve daha düşük iş tatminine yol açabilir. Bu liderlik tarzı, verimliliğin ve yüksek üretkenliğin temel kaygılar olduğu durumlar için de uygun değildir. Bazı insanlar kendi son teslim tarihlerini belirlemede, kendi projelerini yönetmede ve sorunları kendi başlarına çözmede iyi değildir. Bu liderlik tarzıyla, ekip üyeleri liderlerden yeterli yönlendirme veya geri bildirim almadığında projeler ters gidebilir ve teslim tarihleri ​​kaçırılabilir. Elden çıkarma yaklaşımının bazı olası sakıncaları şunlardır:
• Rol netliğinin olmaması: Bazı durumlarda, müdahale etmeme grup içinde yetersiz tanımlanmış rollere yol açar. Ekip üyelerine çok az talimat verildiği veya hiç yönlendirilmediği için, gruptaki rollerinden ve zamanlarını ne yapacaklarından emin olmayabilirler.
• Zayıf grup katılımı: Laissez-faire liderleri genellikle dışlanmış ve içine kapanık olarak görülür, bu da grup içinde uyum eksikliğine yol açabilir. Lider olan bitene ilgisiz göründüğü için, takipçiler bazen bunu anlar ve projeye daha az ilgi ve ilgi gösterirler.
• Düşük hesap verebilirlik düzeyi: Bazı liderler bu tekniği, grubun başarısızlıklarının sorumluluğundan kaçınmanın bir yolu olarak kullanırlar. Hedefler karşılanmadığında lider, ekip üyelerini görevleri tamamlamamak veya beklentileri karşılamamakla suçlayabilir.
• Pasiflik: Bırakınız yapsınlar liderliği en kötü ihtimalle pasifliği veya hatta gerçek liderlikten tamamen kaçınmayı temsil eder. Bu tür durumlarda, bu liderler takipçilerini motive etmek için hiçbir şey yapmazlar, ekip üyelerinin çabalarını takdir etmezler ve gruba karışmaya çalışmazlar.
Ekip üyeleri sürece veya görevlere aşina değilse, liderlerin daha uygulamalı bir yaklaşım benimsemesi en iyisidir. Ekip üyeleri daha fazla deneyim kazandıkça, daha temsili bir yaklaşıma dönebilirler.

Laissez-Faire liderlerinin başarılı olduğu alanlar

Bir liderin müdahaleci bir yaklaşımı varsa, işini daha iyi yapmaya meyilli olabileceği alanlar ve durumlar vardır. İnsanların tutkulu, yetenekli, yaratıcı ve kendilerini işlerine adamış olma eğiliminde oldukları yaratıcı bir alanda çalışmak, bu tarzla iyi sonuçlar elde etmenize yardımcı olabilir. Serbest bırakıcı liderler, genellikle bir projenin başlangıcında bilgi ve birikim sergileme konusunda mükemmeldir ve bu, kendi kendini yöneten ekipler için özellikle faydalı olabilir. Ekip üyelerine bir görevin başlangıcında ihtiyaç duydukları her şeyi vererek, görevi belirtildiği şekilde tamamlamak için ihtiyaç duydukları bilgilere sahip olurlar.
Örneğin, temsili bir lider, ürün tasarımı alanında mükemmel olabilir. Ekip üyeleri iyi eğitimli ve çok yaratıcı olduklarından çok az doğrudan yönetime ihtiyaç duyarlar. Bunun yerine, etkili bir lider, yüksek kaliteli sonuçlar üretmeye devam ederken asgari düzeyde denetim ve yönlendirme sağlayabilir. Bu tür alanlarda bile, iş sürecinin farklı aşamalarında çeşitli liderlik yaklaşımlarını kullanmak faydalı olabilir. Örneğin, bırakınız yapsınlar liderliği, bir ürün veya fikir beyin fırtınası yapılırken erken aşamalarda en etkili olabilir. Tasarım yerinde ve üretime hazır olduğunda, daha fazla yönlendirme ve kontrol içeren bir yaklaşıma geçmek en iyisi olabilir.
Bu stile sahip bir lider, büyük ölçüde gözetim, hassasiyet ve ayrıntılara dikkat gerektiren durumlarda mücadele edebilir. Her detayın kusursuz olması ve zamanında tamamlanması gereken yüksek riskli, yüksek basınçlı çalışma ortamlarında daha güvenilir veya idari bir tarz daha uygun olabilir. Böyle bir senaryoda müdahaleci bir yaklaşım kullanmak, özellikle grup üyeleri ne yapacaklarından emin değillerse veya çok az yönlendirmeyle veya hiç yönlendirme olmadan görevleri gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları becerilere sahip değillerse, teslim tarihlerinin kaçırılmasına ve düşük performansa yol açabilir.

Ünlü Laissez-Faire liderleri

Tarih boyunca, bırakınız yapsınlar liderlik tarzının özelliklerini sergileyen birçok önemli siyasi ve iş lideri olmuştur. Steve Jobs, ekibine görmek istedikleriyle ilgili talimatlar vermesi ve ardından arzularını nasıl gerçekleştireceklerini bulmaları için onları kendi hallerine bırakmasıyla ünlüydü. Eski ABD Başkanı Herbert Hoover, yönetime müdahale etme yaklaşımıyla biliniyordu ve genellikle daha deneyimli danışmanların bilgi ve deneyimden yoksun oldukları görevleri üstlenmelerine izin veriyordu.
Zayıf grup sonuçlarına yol açan bir tarz olarak genellikle göz ardı edilen bırakınız yapsınlar liderliği, çok çeşitli durumlarda etkili olabilir. Daha fazla uygulamalı lider olma eğiliminde olanlar, bu tarzın üstün olabileceği alanlarda görev almayı seçmelidir. Grubun daha fazla denetime veya yönlendirmeye ihtiyaç duyduğu ortamlarda, daha otoriter veya demokratik bir yaklaşımı benimsemeye bilinçli bir şekilde odaklanması gerektiğini görebilirler. Kendi tarzınızı inceleyerek, becerilerini geliştirebilir ve daha iyi bir lider olabilirsiniz.

kaynak:
https://www.cleverism.com/laissez-faire-leadership-guide/

yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın