medyauzmani.com
Fahiş mükerrer fiyatların cezası 2 milyona kadar – Yerel Haberler

Fahiş mükerrer fiyatların cezası 2 milyona kadar

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu değerlendirmesi sonucunda tespit edilen fahiş fiyat ve depolama uygulamalarının bir yıl içinde tekrarı halinde bir önceki cezanın iki katı tutarında idarî para cezası uygulanacaktır. Buna göre fahiş fiyat uygulamalarının her ihlali için 10 bin TL’den 100 bin TL’ye kadar; Depolamaya, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozan faaliyetlere, tüketicinin mala ulaşmasını engelleyen faaliyetlere ilişkin her bir ihlal için 100 bin TL’den 2 milyon TL’ye kadar idari para cezası uygulanabilecek.

Olağanüstü hal (OHAL), ekonomik afet ve dalgalanmalar ile diğer acil durumlarda faaliyet gösterecek olan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’nun çalışma esaslarında Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tüzüğünde değişiklik yapıldı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan yönetmelik değişikliği ile idari para cezasını gerektiren bir ihlalin bir takvim yılı içinde tekerrürü halinde her tekerrür için bir önceki cezanın iki katı idari para cezası uygulanacağı hükme bağlandı. .

“Yap” olarak işaretlenen eylemler “görev” olarak değiştirildi

Yönetmelik ile çıkarılan bir diğer düzenleme ile idari para cezasının miktarının belirlenmesinde “fiil” olarak tanımlanan fiiller “kabahat” olarak değiştirilmiştir.

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından idari para cezalarının uygulanmasında ceza miktarının belirlenmesinde ihlalin içeriği, sıklığı, sayısı, elde edilen menfaatin boyutu ve kabahatin yol açtığı zarar gibi hususlar, failin kusuru ve ekonomik durumu dikkate alınacaktır.

2 milyon TL’ye kadar para cezası uygulanabilecek


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK): Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmetler sektörlerinde ciro endeksi ocak ayında yüzde 8,3 arttı

Yönetmelik ile Kurul değerlendirmesi sonucunda verilecek idari para cezasına esas teşkil eden Perakende Ticareti Düzenleme Kanunu’na yapılan atıfta değişiklik yapılmıştır. Buna göre, belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket ettiği tespit edilen imalatçı, tedarikçi ve perakende satış şirketlerine verilecek idari para cezasının belirlenmesinde Perakende Satış Kanunu’nun 18. maddesinin (1) numaralı fıkrası yerine (k) numaralı fıkrası esas alınacaktır. Ticaret Düzenleme Kanunu. Bu fıkraya göre, fahiş fiyat uygulamalarının her ihlali için 10 bin TL’den 100 bin TL’ye kadar; Depolamaya, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozan faaliyetlere, tüketicinin mala ulaşmasını engelleyen faaliyetlere ilişkin her bir ihlal için 100 bin TL’den 2 milyon TL’ye kadar idari para cezası uygulanabilecek.

Diğer gönderilerimize göz at

[wpcin-random-posts]

Yorum yapın