https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
CHP’li Öztrak: Depremin ülkemize maliyeti 126 milyar dolar - Yerel Haberler
Anasayfa » Haber » CHP’li Öztrak: Depremin ülkemize maliyeti 126 milyar dolar

CHP’li Öztrak: Depremin ülkemize maliyeti 126 milyar dolar

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, DEVA Ekonomik ve Mali Politikalar Başkanı İbrahim Çanakçı, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp, Gelecek Partisi Politikaları Gözetim Kurulu Başkanı Feridun Bilgin, İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Amit Özlal, Said Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sabri Tabei; İzmir’de düzenlenen 2. Yüzyıl İktisat Konferansı’na katıldı.

CHP Sözcüsü Öztrak yaptığı konuşmada şunları söyledi:

Ülkemiz 200 yıllık modernleşme, 150 yıllık Anayasa, 100 yıllık Cumhuriyet ve 77 yıllık çok partili demokrasi tarihimizin en kasvetli günlerini yaşıyor. Hem devlet yönetiminde hem de ekonomide derin ve iç içe geçmiş krizlerden geçiyoruz. Tanık olduğumuz deprem felaketi, devlet yönetiminin krizini daha da belirgin hale getirdi. İnsanlarımız 48 saat enkaz altında yalnız bırakıldı. Afet denilince ilk akla gelen kurumlarımız sayılmaz. Askerlerimiz ilk başta enkaza ulaşamadı. Kızılay deprem anında çadır kurmak yerine çadır satmakla meşguldü. 50.000 vatandaşımızı kaybettik.

Deprem 126 milyar dolara mal oldu.

Deprem sadece insan kayıplarına değil, aynı zamanda çok ciddi maddi kayıplara da neden oldu. Hesaplamalarımıza göre depremin beşeri sermaye kaybıyla birlikte ülkemize maliyeti 126 milyar dolar. Strateji ve Bütçe Dairesi’ne göre 104 milyar dolar mali kaybımız var. 20 yıllık devlet yönetiminin tasfiyesi, doyumsuz rant oburluğu milletimizin emniyetini bitirmiştir.

Çok ama çok yorgunuz. Bütün bir ülke olarak umutsuzca bir mola vermeye ve rahatlamaya ihtiyacımız var. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bundan yüz yıl önce İzmir İktisat Konferansı’nda dediği gibi, “Bu acıklı durumun sebeplerini ararsak, doğrudan doğruya devlet kavramında buluruz.” Evet! Bugün içinde bulunduğumuz durumun en önemli nedenlerinden biri de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denen garip bir sistem nedeniyle devlet yönetiminde yaşanan şiddetli krizdir.

30 Ocak 2023 tarihinde, ülkemizin devralacağı Millet İttifakı’nı oluşturan altı siyasi partinin hazırladığı somut hedefler, reformlar, politikalar ve projeleri içeren Ortak Politikalar Mutabakat Zaptı’nı kamuoyuna duyurduk. Bugün bu politikaları ana hatlarıyla huzurunuzda ele alacağız.

TBMM’nin “Bütçe Hakkı”

Kontrolden çıkan güç, güç değil felakettir. Milletimiz keyfi ve dizginsiz bir yönetim altında yaşayarak bunu gördü. Bu nedenle Millet İttifakı olarak, kural tanımayan bu tuhaf sistem yerine, liberal, demokratik, adil ve kuvvetler ayrılığının tesis edildiği “geliştirilmiş parlamenter sistem”e hızla geçmeyi hedefliyoruz. Bu nedenle etkin ve katılımcı yasama, istikrarlı, şeffaf ve hesap verebilir yürütme, bağımsız ve tarafsız yargı diyoruz. Gerçekleştireceğimiz yasama reformu ile TBMM faaliyetlerinde çoğulculuğu güvence altına alan yeni bir TBMM Yönetmeliği hazırlayacağız. Kanun yapma süreçlerini demokratikleştireceğiz. Torba yasası uygulamasına son vereceğiz. Tarafı olduğumuz uluslararası anlaşmaların dışında kalma yetkisinin sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne ait olduğunu anayasal olarak güvence altına alacağız. Millet adına yürütmenin denetlenmesi için parlamentonun gücünü güçlendireceğiz. Bütçe hakkı devredilemez bir yetki olarak hizmet edecek ve Ulusal Geçiş Hükümeti’ni kontrol edecektir. Meclis’te Kesin Hesap Komisyonu’nu kuracağız. Komite başkanı ana muhalefet milletvekilleri arasından seçilir. Yasama yılında, gündemi muhalefetin belirleyeceği en az 20 gün TBMM’de genel kurul yapma imkanı sağlayacağız.

Yürütme reformu ile cumhurbaşkanının yedi yıllık bir dönem için seçilmesi kuralını getirerek tarafsızlığını sağlayacağız. Cumhurbaşkanı bir siyasi partinin değil 85 milyon kişinin başkanı olacak. Başbakan ve bakanları yönetimde aktif hale getireceğiz. Yönetimde istikrarı sağlayacak tedbirler alacağız.

“Zarara kim sebep olduysa tazminat ödenecek.”

Yargı reformuyla, bağımsız ve tarafsız yargı için Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nu kaldıracağız. Bunun yerine Hakimler Kurulu ve Savcılar Kurulu olmak üzere iki kurul oluşturacağız. Adalet Bakanı ve yardımcısı, Yargı Konseyi üyesi değildir. Hâkimler, idari görevleri bakımından Adalet Bakanlığına bağlı değildirler. Özel yetkili mahkemelere ve özel yetkili mahkemelere son vereceğiz. Yetkilerini kötüye kullanarak Anayasa Mahkemesi’nin veya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin haklarının ihlaline yol açan yargıç ve savcılara verdikleri zararın tazmin edilmesini sağlayacağız.

Tutukluluk ilkesinin istisnai olarak katı bir şekilde uygulanması için gerekli tedbirleri alacağız. Olağanüstü halden doğan tüm işlem ve eylemlerin yargı denetimine tabi olmasını sağlayacağız. Savunma mesleğini anayasal hale getireceğiz. Ceza davalarında, “Savunmanın Eşitliği Doktrini” uyarınca mahkeme salonlarında iddia ve savunmanın maddi olarak eşit olmasını sağlayacağız. Kadınlara yönelik hukuki yardımı ve zorunlu savunuculuğu yaygınlaştıracağız.

Seçimler düşecek

Fiziki yöntemle Anayasa Mahkemesi üyelerinin atanmasını engelleyeceğiz. Seçim ve siyasi partiler mevzuatında millet iradesinin en geniş ve demokratik ölçekte Meclis’e yansımasını sağlayacak düzenlemeler yapacağız. Seçim barajını yüzde 3’e indireceğiz. Yurt dışında ikamet eden hemşehrilerimizin dernekte doğrudan temsilini sağlamak için gerekli düzenlemeleri yapacağız. Siyasi partilere kapatma davası açmak için Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden izin isteyeceğiz. Hürriyetin esas, kısıtlamaların istisna olduğunu Anayasa’da açıkça beyan edeceğiz.

Basın özgürlüğünü garanti altına alacağız. İnternet mevzuatını ifade özgürlüğünü kısıtlamayacak ve kişilik haklarını ihlal etmeyecek şekilde uluslararası standartlara uygun olarak yeniden düzenleyeceğiz. Kamu Yönetimi; Eşitlik, tarafsızlık, liyakat, yasallık, etkililik ve şeffaflık ilkelerine göre yeniden düzenleyeceğiz. Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki meclis ve büroları kaldıracağız. Görev ve yetkilerini ilgili bakanlıklara devredeceğiz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadın, Aile ve Çocuklar Bakanlığı olarak; Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı, İklim, Çevre ve Orman Bakanlığı olarak; Ticaret Bakanlığı’nı Tüccarlar ve Ticaret Bakanlığı olarak yeniden yapılandıracağız. Hazineyi Maliye Bakanlığından ayıracağız. Onu ayrı bir bakanlık olarak yeniden yapılandıracağız. İnşaat, afet yönetimi, bilişim ve inovasyon bakanlıkları kuracağız. Siyasi bakan yardımcılığını kaldıracağız ve liyakat esasına dayalı dürüst bir vekalet sistemi kuracağız. Artık tüm Türkiye bir pirinç üretim planına ihtiyaç olduğunu anladı. Bunun için Strateji ve Planlama Teşkilatını oluşturacağız.

Yerel yönetim reformunu hayata geçireceğiz. Merkezi yönetimin yerel yönetimler üzerindeki vesayetine son vereceğiz. Seçimle gelenlerin seçimle gitmesini sağlayacağız. Belediyelerin kamu bütçesinden aldığı vergi gelirlerindeki payını artıracağız. Seçilenin temel yasasını çıkaracağız. Devlet memuru alımlarında mülakat uygulamasını sonlandıracağız. Liyakat ve eşitlik ilkelerine bağlı kalacağız. Şeffaflığı sağlayacağız.

Kadın yönetmen sayısı artacak, 418 milyar dolar millete iade edilecek” dedi.

Üst düzey pozisyonlardaki kadın CEO sayısını artıracağız. Kamu görevlileri arasında adil ücret ve maaşları sağlayacağız. Reformumuz için başka bir alan. Yolsuzlukla mücadele. Meclisteki yolsuzlukları soruşturma komisyonu kuracağız. rüşvet ve yolsuzluk suçlarında; Mahkeme işlemlerini hızlandırmak ve zaman aşımını kaldırmak için çalışacağız. Bu suçlar af kapsamına alınmayacaktır. Yolsuzluk yoluyla elde edilen ve yurt dışına kaçırılan varlıkların iadesi için bir varlık kurtarma ofisi kuracağız. Bu milletten gasp edilen 418 milyar doları mutlaka milletimize iade edeceğiz.

Ekşi yiyenlerden hesabı sorulacak. Yaptıkları şey, onu yapan kişiye asla fayda sağlamaz. Pazarlık edilen tüm açık artırmaları geriye dönük olarak inceleyeceğiz. Vatandaşımızın bilgi edinme hakkını ihlal eden kamu görevlilerinin disipline edilmesi, cezalandırılması ve tazmin edilmesi sorumluluğunu artıracağız. Terörün finansmanı, rüşvet, yolsuzluk, insan kaçakçılığı, uyuşturucu kaçakçılığı ve diğer kara para faaliyetleriyle aktif olarak mücadele edeceğiz.

“Ülkemizi gri liste ayıbından kurtaracağız”

Ülkemizi gri utanç listesinden kurtaracağız. Vergi affı ve varlık bütünlüğünün kara para aklama aracı olarak kullanılmasına engel olacağız. Kamu ihale kanununu AB standartlarına getireceğiz. Siyasi ahlak kanununu çıkaracağız. Milletvekilleri, bakanlar, siyasi parti genel müdürleri, ilçe başkanları, belediye başkanları ve belediye meclis üyelerinin görev, unvan ve yetkilerini kullanarak kendileri, yakınları veya üçüncü kişiler lehine etik olmayan arabuluculuk yapmalarını yasaklayacağız. Akrabalara, eşlere, arkadaşlara veya tanıdıklara karşı kayırmacılığa ve ayrımcılığa son vereceğiz. Politika finansmanının şeffaf ve denetlenebilir olmasını sağlayacağız. Ülkemizi önce barışa sonra da refaha kavuşturacak politikaların yer aldığı Ortak Politika Mutabakatının kısaca özgürlük, demokrasi, hukuk, adalet, iyi yönetişim, meritokrasi ve yolsuzlukla mücadele başlıkları aşağıdaki gibidir.

Hak, hukuk ve adalet mücadelemizi hep birlikte güçle taçlandıracağız. Bir sonraki seçimde kaybeden keyfi yönetim anlayışı olacaktır. Kaybeden tek adam sistemi olacak. Kaybedenler, ulusa ve onun işine göz diken vampirler ve beş kişilik çeteler olacak. Bizim yargımızda yargıdan başka kral olmayacak. Herkes yolunu görecek. Geleceğini planlayabilir. Geleceğinden emin olacak. İşini büyütebilecek. Hiçbir çocuğumuz aç yatmayacak. Üreteceğiz ve kazanacağız. Kârımızı adil bir şekilde paylaşacağız.


RTÜK Başkanı: Kamu TV yayınları kabul edilemez, soruşturma başlatıldı

Tıpkı yüz yıl önce olduğu gibi, hem ülkemizde hem de dünyada derin bir çalkantının ortasındayız. Bu süreçte karşılaştığımız sorunlara hep birlikte yerli ve milli çözümler arıyoruz. Çözüm arayışlarımızın katkı sağlayacağı bu tarihi konferansta ekonomiyi oluşturan paydaşların temsilcileri, STK’lar ve bilim insanlarının yanındayız. Bu birliktelik bize güç veriyor ve önümüze yeni ufuklar açıyor.

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın