"Enter"a basıp içeriğe geçin

İklim değişikliği yasasındaki “dinlenme hakkı”nı da unutmadı: Bakan ve yardımcılarının tasarıya katılımı ödendi

ANKA, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın bu yıl sonuna kadar Meclis’ten çıkmayı planladığı bir iklim değişikliği yasası taslağına ulaştı. “Özel Hizmet” kodu ile kurum ve kuruluşlara gönderilen taslağa göre; 2053 net sıfır emisyon hedefine ulaşmak için kurulacak emisyon ticareti sistemine dahil olacak şirketlerin emisyon ticaretine devam edebilmeleri için emisyon ticareti izni almaları gerekiyor.

İzinsiz emisyon ticareti yapmaya devam eden şirketlere 5 milyon liraya kadar para cezası verilebilecek. “Net Sıfır Emisyon” hedefi için “Sıfıra Yakın Enerji Bina” konsepti uygulanacaktır. Bakan ve Bakan Yardımcılarından oluşan bir Karbon Piyasası Kurulu oluşturulacak ve üyelerine huzur hakkı ödenecektir.

ANKA haber ajansı, Ekim ayı başında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan ve “Belirli Hizmet” sembolü ile kamu kurum ve kuruluşlarına açılan “İklim Değişikliği Kanunu” taslağını aldı.

Taslakta kanunun amacı “yeşil kalkınma vizyonu ve net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda sera gazı emisyonlarının azaltılması, iklim değişikliğine uyum ve iklim değişikliği ile mücadeleye ilişkin konuların düzenlenmesine yönelik planlama ve uygulama araçlarını düzenlemek” olarak tanımlandı. . taslak metinde; Net sıfır emisyon hedefine uygulanacak cezalardan etkilenecek sektörler için “adil geçiş” belirlendi. “Adil geçiş” politikası, “iklim değişikliği ile mücadelede ve ekonomik dalgalanmaların önlenmesinde belirlenen hedeflere ulaşırken, başta savunmasızlar olmak üzere kimsenin geride bırakılmadığı ve yeşil istihdamın sağlandığı politika” olarak ifade edilmiştir.

“Maliyeti etkin bir şekilde belirleyin…”

Taslağa göre, net sıfır emisyon hedefine ulaşma sürecinde bir “emisyon ticareti sistemi” kurulacak. Sistemin amacı “sera gazı emisyonlarına bir üst sınır koymak” olarak tanımlandı. Taslakta sera gazı emisyonlarının azaltılmasını maliyet etkin bir şekilde sınırlayan veya teşvik eden ulusal ve uluslararası piyasa mekanizması kullanılmıştır. sırayla iş; Sera gazı salınımına neden olan faaliyetlerini sürdürebilmesi için İklim Değişikliği Başkanlığı’ndan sera gazı emisyon izni alması gerekecektir.

ETS, tam olarak uygulanabilmesi için bir deneme süresi olacaktır. Pilot uygulama süresinin kapsamı ve süresi, uygulamaya ilişkin usul ve esaslar, ilgili kurum, kuruluş ve STK’ların görüşleri alınarak İklim Değişikliği Başkanlığı tarafından belirlenecektir. Deneme uygulama döneminde, bu kanunun gereklerini yerine getirmemek için imzalanacak para cezaları yüzde 50 oranında tahsil edilecektir.

Yasanın yürürlüğe girmesinden sonraki üç yıl içinde, Emisyon Ticareti Planına dahil edilecek tüm şirketler için sera gazı emisyon izni alınması zorunlu olacak.

Kabine bünyesindeki Karbon Piyasaları Komitesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı başkanlığında bir Karbon Piyasası Konseyi kurulacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı en az bakan yardımcısı düzeyinde olacak. Strateji ve Bütçe ve İklim Değişikliği Başkanlığı, aynı zamanda, en azından başkan yardımcısı düzeyinde, Konsey’e eş-başkanlık yapacaktır. Yönetim kurulu başkan ve üyelerine, yapılacak toplantılar için 30 bin endeks sayısının memur aylık katsayısı ile çarpılması sonucu bulunacak meblağ üzerinden huzur hakkı ödenir.

Kentsel şehirlerde belediyeler, diğer illerde yönetim

taslağa göre; Ulusal İklim Değişikliği Stratejisi ve Eylem Planları, azaltım ve uyum hedeflerine ulaşmak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile koordineli olarak periyodik olarak hazırlanacaktır. Dahası; İklim değişikliği konusunda yerel eylem planları en geç 2023 yılı sonuna kadar hazırlanacak. planlar; Her ilçe için sera gazı emisyon envanteri, sera gazlarını azaltmaya yönelik hedefleri ve eylemleri içerecektir. Her ilçede İklim Değişikliği ve Uyum için Bölgesel Koordinasyon Kurulu kurulacak. Planlar bu kurul tarafından onaylanacak ve takip edilecektir. Büyük şehirlerdeki kentsel belediyeler ve diğer illerdeki ilçeler planlardan sorumlu olacak.

Sera Gazı Cezaları

Taslak bu şekilde yasalaşırsa; Ozon tabakasını incelten maddeleri üreten, işleyen, ithal ve ihraç edenlere ve piyasaya arz edenlere 2025 yılı itibariyle 320.000 lira; Bu malzemeleri taşıyan ve bakım, onarım ve hizmet amacı taşıyan gerçek ve tüzel kişilere 32 bin lira para cezası verilecek. Sera gazı emisyon izni olmadan çalışanlar veya süresi dolan veya iptal edilen emisyon izni ile çalışmaya devam edenler 5 milyon liraya kadar para cezası ile cezalandırılabilecek.

İklim Değişikliği Finansman Mekanizması

taslağa göre; Yine belirlenen hedefler doğrultusunda iklim değişikliğinin etkilerinin neden olduğu kayıp ve zararların önlenmesi ve tazminine yönelik finansal araçlar geliştirilecektir. Bir sigorta sistemi oluşturulacak veya bu kapsamda mevcut sigorta sistemleri geliştirilecektir. İklim değişikliği finansman mekanizması kurulacak.

Yedi bakanlık ve bölge için görevler

faturaya göre; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na detaylı taahhütler Turizmin Tanımı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Yerel Yönetimler. taslağa göre; İşte bakanlıkların iklim değişikliğiyle mücadelede yapacakları görevlerden bazıları:

‘Net Sıfır Emisyon’ hedefinde, ‘Neredeyse az enerjiye sahip bir bina’

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı; Net sıfır emisyon hedefinde “sıfıra yakın enerji bina” kavramını zorunlu hale getirecek. 2025’ten itibaren, enerjisinin yüzde 10’unu yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlayacak şekilde yeni binalar inşa edecek.

İnşa ederek motivasyon

İklim değişikliğinin bina temeli üzerindeki olumsuz etkilerine direnen yapı malzemelerinin kullanımını teşvik edecektir. 2030 yılına kadar arıtılmış atıksu kullanımının yüzde 15’e çıkarılması ve yağmur suyu hasadının yaygınlaştırılması için tedbirler alınacaktır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı; Düşük karbon ayak izine sahip endüstriyel ürünlerin üretimi ve pazara sunulması için idari ve teknik düzenlemeler hazırlayacaktır. Şirketlerden kaynaklanan sera gazı emisyonlarını azaltmaya yönelik teşvik ve destekleyici mekanizmalar tasarlanacak ve etkin bir şekilde uygulanacaktır.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı; Kara, hava ve deniz yolları ile uluslararası, şehirlerarası ve şehir içi yolcu ve eşya taşımacılığında emisyonu düşük veya sıfır, enerji verimliliği ve temiz alternatif yakıtlarla ulaşım seçeneklerini geliştirecek ve yaygınlaştıracaktır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Dairesi Başkanlığı; Enerji verimliliği uygulamalarının tüm sektörlere yayılmasını ve atık ısı potansiyelinin etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamaktan sorumlu olacaktır.

Tarım ve Orman Bakanlığı; Ulusal gıda güvenliği temelinde sera gazı emisyonlarını azaltmak için gıda israfını önleyecektir. Kimyasal gübre kullanımını azaltacaktır. Yeşil ve organik gübrelerin kullanımını yaygınlaştıracaktır. Öte yandan İçişleri Bakanlığı, “iklim değişikliğinden kaynaklanabilecek insan hareketliliği ve zorunlu yerinden edilme konusunda gerekli önlemleri almak ve göçle ilgili eylem planlarına dahil etmekle” yükümlü olacak.

Atık suyun yeniden kullanımı ve “yağmur suyu hasadı”

Projeye göre yerel yönetimlere aşağıdaki görevler verilecek:

. kentsel ulaşım planlarında; Yaya ve bisiklet şeritlerinin, düşük veya sıfır emisyonlu toplu taşıma araçlarının ve scooter gibi bireysel ve ortak mikro hareketlilik sistemlerinin kullanımının yaygınlaştırılmasını ve teşvik edilmesini sağlayacaktır.

. Yeşil koridor ve yeşil mimariye önem verilecektir.

Akyaka'da ekolojik güzergâhla ilgili suç duyurusunda tuhaf gelişme: Vali kendisi hakkında ceza davasını değerlendirdi
Akyaka’da ekolojik güzergâhla ilgili suç duyurusunda tuhaf gelişme: Vali kendisi hakkında ceza davasını değerlendirdi

. İçme suyu temin ve dağıtım şebekelerinde su kayıplarını azaltacak, kayıp ve kaçak oranını kademeli olarak ve nüfus bazında 2030 yılına kadar azaltacak ve bu oranı koruyacaktır. Arıtılmış atık suların yeniden kullanımı, yağmur suyu hasadı gibi tedbirler alınacaktır.

Diğer gönderilerimize göz at

[wpcin-random-posts]

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

                                                                                                                                                                                                                                   .
istanbul escort deneme bonusu veren siteleruetds masal oku
panel çit tiktok takipçi al Mobil Sohbet güvenlik sistemleri kredi danışmanlığı kaynak makinesi fiyatları özel tenis kursu